1. ТОВ «Інтер-Пак Україна» постійно здійснює всі трудові відносини у повній відповідності із діючим законодавством України.

2. Всі трудові відносини, що здійснює ТОВ «Інтер-Пак Україна» завжди єдобровільними та ґрунтуються на взаємній згоді, без загрози покарання.

3. ТОВ «Інтер- Пак Україна» не використовує і не буде використовувати працю дітейвіком менше за 14 років.

4. ТОВ «Інтер-Пак Україна» не використовує і не буде використовувати працю дітейвіком від 14 і до 18 років.

5. ТОВ «Інтер-Пак Україна» не використовує і не буде використовувати примусову чи обов’язкову працю (у розумінні статті 2 Конвенції №29 Міжнародної Організації Праці).

6. ТОВ «Інтер-Пак Україна» не використовує жодних додаткових вимог та умов при призначенні на будь-які посади окрім кваліфікаційних та інших передбачених діючим законодавством України. 

7. ТОВ «Інтер-Пак Україна» не чинить і не буде чинити перешкод для власних працівників у створенні чи долученні до існуючих організацій працівників (в т.ч. але не виключно професійних спілок) якщо це не суперечить діючому законодавству України.

8. ТОВ «Інтер-Пак Україна» не чинить і не буде чинити перешкод для власних працівників у створенні чи зміні вже існуючих статутів та правил організацій працівників (в т.ч. але не виключно професійних спілок) якщо це не суперечить діючому законодавству України та якщо такі статути та правила не суперечитимуть Правилам внутрішнього трудового розпорядку ТОВ «Інтер-Пак Україна».

9. ТОВ «Інтер-Пак Україна» поважає права власних працівників займатися законною діяльністю, пов’язаною зі створенням організації працівників, приєднанням до неї або наданням їй допомоги, або утримуватися від цього, і не буде дискримінувати чи карати працівників за реалізацію цих прав.

10. ТОВ «Інтер-Пак Україна» зобов’язується сумлінно вести перемовини із законно створеними організаціями працівників та/або належним чином обраними представниками й докладати усіляких зусиль для укладання колективної угоди у разі, якщо такі організації працівників будуть законно створені та/або представники належним чином будуть обрані і розпочнуть відповідні перемовини.

 

Директор ТОВ «Інтер-Пак Україна»                                                                                                                                                                                   Серкіз І.А.