Kontakty

„Inter-Pack” Sp. z o. o.
obwód lwowski, 81700 Żydacziw,
ul. D. Hałyckiego 74 А.
Tel./fax: +380676572016
e-mail: info@inter-pack.com.ua

INTER-PACK POLONIA Sp. z o.o.
ul. Biznesowa 9, 26-600 Radom, POLSKA
TEL. +48 500 496 776
e-mail: info@inter-pack.com.ua

INTER-PACK